Warning: A non-numeric value encountered in /home/psihiat/public_html/wp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5560

Proiecte în derulare

 Decid pentru mine
– este un proiect derulat de către Active Watch şi Asociaţia din România de Psihiatrie Comunitară, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Scopul proiectului este creşterea nivelului de conştientizare a drepturilor şi posibilităţilor de autoreprezentare şi acţiune civică a persoanelor cu dizabilităţi psihosociale.
Timp de 15 luni, Active Watch şi Asociaţia din România de Psihiatrie Comunitară derulează o cercetare sociologică pe tema calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi psihosociale; instruiesc în tehnici de advocacy şi comunicare 15 persoane cu dizabilităţi psihosociale pentru ca acestea să se poată autoreprezenta în viitor; organizează workshopuri cu reprezentanţi ai instituţiilor care lucrează cu acest grup vulnerabil, dezvoltă o platformă de advocacy şi derulează o campanie de conştientizare şi informare.
Mai multe detalii despre activităţile proiectului puteţi accesa pe pagina www.decidpentrumine.ro

 Săptămâni tematice
– atitudinea pozitivă şi implicarea activă sunt două ingrediente importante în procesul de reabilitare pe care le exersăm în cadrul săptămânilor tematice (săptamâna optimistă, săptamâna speranţei, săptamâna acţiunii, săptamâna planificării, săptamâna evaluării)

 O activitate pentru fiecare
– în perioada iunie-august 2013 vor fi organizate excursii la mare, munte şi în locaţii din jurul Bucureştiului

Proiecte încheiate

 2011 – „Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”
– proiect derulat în parteneriat cu Agenţia de Monitorizare a Presei şi Fundatia Motivation, finanţat de Fondul Social European

 2007 – proiect Matra
– Obiectiv : Implementarea unui program pilot de terapie ocupaţională în patru din secţiile Spitalului „Alexandru Obregia”
– Bunele practici rezultate din acest proiect pilot vor sta la baza replicării acestor programe în toate secţiile spitalului

 2007 – participare în proiectul „Anti-stigma” care se derulează în 5 centre de sănătate mentală din diferite localităţi din ţară
– Proiect finanţat de sistemul de stat al îngrijirilor de sănătate

 2007 – proiectul „Ai încredere în mintea lor” care îşi propune să realizeze o campanie împotriva stigmatizării şi marginalizării care este asociată bolii psihice
– Proiect cu finanţare Phare derulat în parteneriat cu Agenţia de Monitorizare a Presei

 2006 – proiectul „Inclusiv eu” care îşi propune să sensibilizeze comunitatea media şi patronatul cu privire la situaţia persoanelor cu probleme severe de sănătate mintală
– Proiect cu finanţare Phare derulat în parteneriat cu Agenţia de Monitorizare a Presei

 2004 –Proiectul „STEPS” al cărui obiectiv este dezvoltarea unei reţele de acţiune în Bucureşti pentru promovarea principiilor psihiatriei
– proiect Matra KAP, finanţat de Ambasada Olandei

Parteneri

Sponsori