Warning: A non-numeric value encountered in /home/psihiat/public_html/wp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5560

Programe şi servicii

Centrul „TREPTE” este un serviciu de zi pentru persoane cu probleme severe de sănătate mintală, care funcţionează în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”, ca structura distinctă.

 Evaluare psiho-socială;
 Grupuri de psiho-educaţie pentru beneficiari şi familiile acestora;
 Educaţie pentru sănătate (grupuri de nutriţie, educatie sexuală);
 Psihoterapie individuală şi de grup (terapie cognitiv-comportamentală);

Centrul „TREPTE” oferă o gamă largă de programe care au ca obiectiv comun reabilitarea psiho-socială a persoanelor cu probleme severe de sănătate mintală.

 Antrenament al abilităţilor practice şi sociale;
 Activităţi de grup ocupaţionale, expresive şi de mişcare;
 Grupuri de self-help;
 Activităţi recreative şi de week-end.

Modalităţi de admitere

Criterii de admitere:

 Persoana are vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani.
 Persoana are un diagnostic de schizofrenie sau tulburare bipolară.
 Nu are un diagnostic asociat de dependenţă de substanţe sau retard mintal.

Paşi de admitere:

 persoana se prezintă la Centrul „Trepte” şi solicită o cerere de admitere sau printează de aici
 merge cu cererea la medicul psihiatru curant cu rugamintea de a completa formularul

 se prezintă cu cererea completată la secretariatul Centrului „Trepte”
 se vor stabili programările pentru evaluarea psiho-socială
 va stabili împreună cu un specialist planul personal de reabilitare şi va participa la activităţile din cadrul centruluid.

Istoric

 1999-2000 – un grup de profesionişti de sănătate mentală efectuează două vizite de studiu în centre comunitare din Franţa, în cadrul unui program iniţiat de Comitetul de Legătură şi Schimburi Stiinţifice Franco-Române în Psihiatrie în parteneriat cu Liga Română pentru Sănătate Mintală şi Spitalul de Psihiatre „Prof. Dr. Al. Obregia”.
 2000 – conducerea Spitalului de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” pune la dispoziţie un spaţiu pentru funcţionarea Centrului Pilot de Suport Medico-Psihologic „TREPTE”.

 2000-2002 – centrul „TREPTE” oferă programe psiho-sociale şi recreative persoanelor cu probleme severe de sănătate mentală din Bucureşti. Echipa centrului, cu excepţia unei asistente medicale, este constituită din voluntari (psihiatri şi psihologi, majoritatea dintre aceştia lucrând în cadrul Spitalului de Psihiatre „Prof. Dr. Al. Obregia”).

 2000 – Banca Mondială acordă un împrumut guvernului român, în cadrul proiectului „Reformă pentru Asistenţa de Sănătate”, o subcomponentă fiind dedicată înfiinţării unui Centru de Sănătate Mentală pentru Pacienţi cu Tulburări Cronice.

 2002 – este înfiinţat Departamentul de Psihiatrie Comunitară şi Reintegrare Psihosocială în cadrul spitalului de Psihiatre „Prof. Dr. Al. Obregia” şi sunt create posturi noi pentru echipa Departamentului (în concordanţă cu acordul de împrumut al Băncii Mondiale). Centrul „TREPTE” îşi mută sediul într-o altă locaţie a spitalului şi este asimilat Departamentului de Psihiatrie Comunitară.

 2002 – membrii centrului „TREPTE” înfiinţează Asociaţia Comunitară „TREPTE” (viitoarea Asociaţie din România de Psihiatrie Comunitară – ARPC).

 2004 – este finalizat proiectul cu Banca Mondială, concretizat prin furnizarea unui program complex de training în intervenţii psihosociale către echipa centrului „Trepte”. Furnizorii de training sunt traineri acreditaţi ai Academiei pentru Reformă în Sănătatea Mentală şi ai institutului STORM (STORM Rehabilitatie) din Olanda, precum şi Prof. Paul Chadwick de la Universitatea din Southampton (spitalul Royal South Hants), Marea Britanie.

 2004 – centrul „Trepte” este citat ca exemplu de bune practici instituţionale în Memorandumul propus de către Ministerul Sănătăţii privind măsurile de reabilitare a sistemului de îngrijiri de sănătate mentală din România (publicat în 19 mai).

 2004 – ARPC şi centrul „Trepte” devin fondatori ai „Coaliţiei pentru Demnitate” , alături de Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia ARIPI, Fundaţia Estuar, Fundaţia „Orizonturi”, Liga Română pentru Sănătate Mintală, Asociaţia „Armonia”. Coaliţia, încă cu statutul de reţea informală, urmează să constituie un partener al instituţiilor abilitate de a promova reforma în domeniul sănătăţii mentale. Primele întâlniri ale coaliţiei s-au desfăşurat în noiembrie 2004.

 2005 – Departamentul de Psihiatrie Comunitară se lărgeşte, înglobând în cadrul structurii sale şi ansamblul de clădiri care au constituit până în prezent Centrul de Resocializare din cadrul secţiei 9 psihiatrie al Spitalului de Psihiatre „Prof. Dr. Al. Obregia”. Noile încăperi urmează să fie destinate în special terapiei ocupaţionale şi recreative pentru persoane cu probleme severe de sănătate mentală, asistenţa urmând să fie furnizată în sistem ambulatoriu.

 2005 – ARPC devine membră a Academiei pentru Reformă în Sănătatea Mentală şi Centrul „Trepte” primeşte recunoaştere europeană ca locaţie de training în reabilitare psihosocială.

Obiectivele centrului „Trepte”

 Furnizarea de îngrijiri moderne de sănătate mentală, în concordanţă cu principiile fundamentale ale psihiatriei comunitare.

 Designul şi implementarea programelor şi serviciilor de reabilitare psiho-socială pentru persoane cu probleme severe de sănătate mentală.

 Designul şi implementarea programelor şi serviciilor de psihoterapie cognitiv-comportamentală pentru persoane cu probleme severe de sănătate mentală

 Training şi programe de informare şi prevenţie în domeniul sănătăţii mentale şi a psihiatriei comunitare.